MỨC ĐÓNG BẢO HIỄM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH

Mức đóng sẽ giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi trong cùng năm tài chính, cụ thể:

 

Thứ tự người trong hộ Mức tỷ lệ đóng 1 tháng 12 tháng
Người thứ 1 100% 67.050 đ/tháng 804.600 đ/năm
Người thứ 2 70% mức đóng của người thứ 1 46.935 đ/tháng 563.220 đ/năm
Người thứ 3 60% mức đóng của người thứ 1 40.230 đ/tháng 482.760 đ/năm
Người thứ 4 50% mức đóng của người thứ 1 33.525 đ/tháng 402.300 đ/năm
Người thứ 5 trở đi 40% mức đóng của người thứ 1 26.820 đ/tháng 321.840 đ/năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0888 667 668