Ích Niệu Khang – Hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần

155.000 

Giúp giảm: tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát (không tự chủ), tiểu rắt, tiểu són.
Giúp cải thiện chức năng bàng quang, giảm hội chứng bàng quang kích thích (bàng quang tăng hoạt – OAB)

0888 667 668